Stavebné práce

Montáž lícového muriva

Pri montáži lícového muriva, alebo pásikov je veľmi dôležité dbať na odbornosť a kvalitu prevedenia. Murovanie z lícových tehál alebo lepenie obkladových pásikov kladie vysoké nároky na zručnosti a skúsenosti pracovníkov, ktorých Vám poskytneme a zároveň Vám zaistíme dlhoročnú záruku. Naša firma RaV brick trade s.r.o. má takmer 13 ročné skúsenosti s montážou lícového muriva. Pri montáži lícových tehál je veľmi dôležité, aby boli pripravené základy s nivelizáciou najviac 20mm. Ďalším základným bodom je správne vysunutie jednotlivých základov od základného muriva. Na tento bod je veľmi vhodné myslieť ešte pred zakladaním stavby.
Správne vysunutie jednoliatych základov má vplyv na hrúbku izolačného materiálu (minerálna vlna, polystyrén) a tak isto na šírku vetracej medzery. Šírka vetracej medzery musí byť v rozpätí najmenej 2,5 až 4cm. Je veľmi dôležité pri vetracej medzere, aby bol zachovaný správny rozmer a priepustnosť. Iba tak sa môže dosiahnuť správna funkčnosť tzv. prevetrávané fasády. Upozorňujeme zákazníkov, že nie je nutné stavbu zatepľovať vopred, keďže zatepľovanie a kotvenie (cca. 5ks/m2) je súčasťou montáže fasády z lícového muriva. Tým sa ušetrí čas a peniaze zákazníkov. Je veľmi vhodné keď výplne otvorov sú v jednej rovine po obvode celej stavby.

3

Ak technologické požiadavky neumožňujú dodržať tento bod, je potrebné dbať na to aby rozdiely vo výškach boli odstupňované podľa modulovej výšky tehál (75mm). Len tak sa dá dosiahnuť správna výška pre montáž nami vyrobených prekladov. Výplne otvorov(okná, dvere) musia byť nainštalované ešte pred začatím montáže fasády. Ešte pred začatím montáže je najdôležitejším krokom správne zameranie stavby. Týmto krokom sa predíde zbytočným komplikáciám.

Montáž obkladových pásikov

Pri montáži obkladov z pásikov je potrebné dbať na presnosť prípravy podkladu pod lícový obklad. Obklad lícových pásikov len okopiruje podklad fasády.

Myslíme na každý detail

Naša firma RaV brick trade s.r.o. ponúka možnosť realizácie pri výstavbe vášho plotu murovaním, alebo obkladovým systémom. Je dôležité, aby obklad ladil s okolím a vyjadroval istotu osobitosti. Váš plot musí spĺňať okrem veľmi dôležitej estetickej funkcie aj funkciu bezpečnostnú. Mal by Vám poskytovať súkromie. Je veľmi dôležité, aby pri murovanom plote z lícového muriva boli dodržané všetky špecifické technologické postupy a použité vhodné maltové zmesi. To zabráni tzv. výkvetom (bielym fľakom) a dosiahne sa najvyššia pevnosť.