Pripravenosť stavby

Pripravenosť stavby

Pred zahájením stavby je dôležité dohodnúť sa na schôdzke, priamo na stavbe, s našim technikom, kde sa spresnia požiadavky na pripravenosť stavby s jednotlivými riešeniami detailov.

Obklad lícovými tehlami

V prípade obkladu lícovými tehlami je požadovaná nasledovná pripravenosť stavby:

 • zamedzenie obstrekov stien zrážkovou vodou (vhodné je vysypať štrkom plochu v rozmere 1 meter od lícového muriva)
 • osadenie okien, dverí, roletových schránok
 • dokončené prieduchy elektroinštalácie a vodoinštalácie na vonkajších stenách stavby
 • vyvedenie odkvapových zvodov, hromozvodov vrátane kontrolných krabíc
 • spevnená komunikácia
 • umožniť pripojenie k zdroju vody a elektrickej prípojke na 220W
 • stavebné lešenie(pokiaľ toto nebude našou subdodávkou)

1

Obklad lícovými pásikmi

V prípade obkladu lícovými pásikmi je potrebné dodržať nasledovnú pripravenosť stavby:

 • zamedzenie ostrekov stien zrážkovou vodou (vhodné je vysypať štrkom plochu v rozmere 1 meter od lícového muriva)
 • osadenie okien, dverí, roletových schránok
 • dokončené prieduchy elektroinštalácie a vodoinštalácie na vonkajších stenách stavby
 • vyvedenie odkvapových zvodov, hromozvodov vrátane kontrolných krabíc
 • spevnená komunikácia
 • umožniť pripojenie k zdroju vody a elektrickej prípojke na 220W
 • stavebné lešenie(pokiaľ toto nebude našou subdodávkou)
 • pripraviť podklad pod lícové pásiky (izolácia, stierka, kotvy) ak to nie je súčasťou cenového rozpočtu