Technológie

Lícové tehly


Lícové tehly a lícové obkladové pásiky razené

Razené tehly sa vyrábajú vo formách, ktoré sú naplnené plastickou zmesou ( plastická zmes sa vyrába z mixu rôznych tehliarskych hlín a vody). Formy sú opieskované, aby sa zabránilo prilepeniu. Výsledný produkt tohto procesu je tehla s pórovitou štruktúrou stien. Hĺbky pórov sú niekoľko milimetrové. Pri rozdielnej sile vtláčania hliny do foriem vznikajú super štruktúry pórov, ktorých rozmery závisia od tlaku vtláčania. Tieto tehly vzhľadom k nižším lisovacím tlakom sa vyznačujú nasiakavosťou do 20% a pevnostiam 12MPa. Fakt že razene tehly majú väčšiu nasiakavosť nemôžeme brať ako negatívum, pretože voda, ktorá sa tam dostane môže aj ľahko uniknúť von. Tento fakt nám zabezpečí to, že tehla je neustále suchá.

Lícové obkladové pásiky razené majú totožné vlastnosti ako lícové tehly razené. Lícové pásiky razené sa režú na hrúbku 23 mm, tato hrúbka je nutná na zachovanie sily a štruktúry pásika. Pri reze pod 20mm môže dôjsť k praskaniu.

Lícové tehly a lícové obkladové pásiky ťahané

Materiál pre túto tehlu sa vyrába vo vákuových lisoch, kde pri zvlhčovaní, oparení a odsatí vzduchu dochádza k zhutneniu materiálu. Lícové tehly ťahané sú vypaľované pri teplote 1 100°C. Tento materiál je za pomoci vysokého tlaku pretláčaný cez kužeľovú formu. Vzhľadom na to, že tieto tehly sú zhutnené lisom, ich nasiakavosť je do 14% a pevnosť je nad 25MPa.

Lícové obkladové pásiky razené sa vyrábajú priamo pri lisovaní alebo sa režú z jednotlivých tehál . Pretože výrobným procesom ťahaním dokážeme dosiahnuť väčšiu tvrdosť tak hrúbka pásikov je 10 až 13mm. Lícové pásiky razené majú totožne vlastnosti ako lícové tehly razené.

Lícové tehly a lícové obkladové pásiky klinker

Lícové tehly a lícové obkladové pásiky klinker sa vyrábajú podobným spôsobom ako lícové tehly a lícové obkladové pásiky ťahané . Rozdiely vo výrobe sú len v plastickej zmesi, ktorá sa vyrába zo špeciálnych hlín používaných len pri výrobe tehál klinker a vyššom tlaku, ktorý je v lise aby sa zabezpečila nasiakavosť tehly pod 6%. Tehly klinker sa vyznačujú veľkou tvrdosťou a sú produkované najmä nemeckými tehelňami.

Lícové obkladové pásiky klinker sa nerežú a sú produkované priamo pri lisovaní. Preto ich môžeme označovať aj ako ultratenké s vysokou tvrdosťou a hrúbkou 10 až 13 mm.

Postup výroby lícových tehál

Hlina sa extrahuje z okolitej krajiny, vlastnosti lícových tehál záležia od zemepisnej polohy zdroja hliny, taktiež nesporným elementom, ktorý zásadne dokáže ovplyvniť vlastnosti výsledného produktu je aj hĺbka odkiaľ je hlina vyťažená.

V závislosti od toho aké chceme mat vlastnosti konečného materiálu , je niekedy nutné zmiešavať rôzne hliny z rôznych lokalít a hĺbok. Výrobný proces pokračuje transformovaním hliny do plasticky tvárneho materiálu, ktorý dosiahneme mletím a miešaním s vodou.

Tvar tehly je tvorený jedným z týchto dvoch postupov:

Prvý postupom je vytláčanie plastickej zmesi do hlineného stĺpca a potom nakrájaný na jednotlivé tehlové jednotky. Tehly vytvorené prostredníctvom tejto metódy sú typický dierkované a vyznačujú sa solídnou pevnosťou.

Druhým postupom je jemné bahnite formovanie . Tehly sú formované v formovacích boxoch, tento proces sa môže vykonávať buď ručne skúseným remeselníkom, ktorý formuje každú tehlu zvlášť, alebo pomocou automatizácie, kde môžeme v jednom časovom okamihu vyformovať množstvo tehál. Tehly vytvorené pomocou tejto metódy sú vyznačované typickými zárezmi , vyznačujú sa menšou tvrdosťou hoci je možnosť dosiahnuť tvrdosť blízku prvému postupu.

Lícové tehly sú ďalej sušené aby sa dosiahlo čo najmenšie zastúpenie vlhkosti v materiály, sušenie je praktizované preto aby sa zabránilo prasknutiu pri vypaľovaní. V sušičkách je nastavená teplota na 80 – 120°C a špeciálnym postupom je dosiahnuté presychanie tehly z vnútra von. Sušenie môže trvať v časovom rozmedzí od 18 do 40 hodín pri štandardných tvaroch, zatiaľ čo pri špeciálnych tvaroch to môže trvať dlhšie. Takzvané zelené tehly (nepálene tehly) nie sú odolné voči poveternostným vplyvom a môžu byť použité len pre interiér.

Vypaľovacia teplota závisí od toho aký druh hliny použijeme v lícových tehlách. Počas vypaľovacieho procesu sú hlinené čiastočky spojené a týmto spojením vyprodukujú silný odolný materiál voči poveternostným podmienkam. Tehla sa vplyvom sušenia a vypaľovania zrazí, čo je potrebné vziať do úvahy pri rozhodovaní o veľkosti formy. Teploty vypaľovania sa líšia v závislosti od typu hliny v rozmedzí od 900 – 1200°C.

Vzhľadom k vysokým teplotám sa vypaľovací proces uskutočňuje v troch fázach:

  • Vykurovanie - v tejto fáze sa zabezpečí úplná suchosť lícovej tehly
  • Vypaľovanie - pridáva sa palivo pre zvýšenie a udržanie vysokej teploty
  • Chladenie - vzduch je nasávaný do pece pre zníženie teploty, aby sa s lícovými tehlami mohlo manipulovať a triediť

Prečo lícové tehly


Izolačné vlastnosti

graf

Všetci sme čoraz viac ovplyvnený globálnym otepľovaním, preto je veľmi dôležité zvážiť použitie materiálov, ktoré ponúkajú vysoký tepelne izolačný výkon – lícové hlinené tehly sú jedným z takýchto materiálov.

Tepelná masa je schopnosť uchovávať teplo. Tehly absorbujú teplo počas celého dňa a následne ho pomaly uvoľňujú v noci, čo zabezpečí vnútornú konzistenciu po celý deň a noc.

 

 

Udržateľnosť

Lícové tehly sú univerzálny a trvanlivý materiál s vynikajúcim životným cyklom, zvýšenou energetickou efektívnosťou, vysokou teplotnou masou (tepelná masa je schopnosť uchovávať teplo). Tieto vlastnosti sa dajú dosiahnuť kvalitnou výrobou.

Lícové tehly a tehlové budovy budú udržateľné, pretože:

  • Sú vysoko odolné -
  • Ponúkajú dlhodobú životnosť -
  • Sú energeticky úsporné -
  • Poskytujú zdravé a pohodlné prostredie -
  • Sú recyklovateľné -
  • Takmer žiadne nároky na údržbu -

Priemysel zaoberajúci sa výrobou lícových tehál a dlažieb z hliny je pevne odhodlaný na minimalizáciu emisií oxidu uhličitého a zníženie vplyvu výroby na životné prostredie. Lokálne dostupné zdroje sú využiteľné čo najefektívnejšie, obmedzenie vzniku odpadov a na zníženie spotreby energie vo výrobe, na podporu znovu použiteľných materiálov a dizajnu výrobkov s najdlhšou životnosťou, a najlepšími izolačnými vlastnosťami.

Ak vezmeme do úvahy rozptyl CO2 z tehál v metroch štvorcových muriva na životnom prostredí na 120 rokov sa rovná 0,000232 ton CO2/m2/ročne. Čím dlhšie budova stojí, tým je to lepšie pre životné prostredie, dlhovekosť budov zabezpečí trvácnosť lícových tehál a lícových pásikov.

Počas výroby lícových obkladových tehál sa premrhá veľmi málo hliny. Odpad z nepálenej hliny je znovu použiteľný vo výrobnom procese a výrobky, ktoré sú menej dokonalé vieme použiť ako materiál v iných oblastiach stavebníctva. Materiály z alternatívnych, recyklovaných a druhotných zdrojov (MARSS) sú čoraz dôležitejšie pri výrobe hlinených tehál – súčasná úroveň obsahu recyklovaného materiálu v lícových tehlách je 11,2% (CERA 2009).

Dizajn lícových tehál

Lícová tehla alebo lícový obkladový pásik si často vyberané ako stavebný materiál s cieľom ich doplnenia a integrovania s okolitým prostredím. Flexibilita lícovej tehly nám zabezpečí to, že môže byť použitá pre poskytovanie krásnej fasády s vynikajúcimi stavebnými vlastnosťami.

Tehla pracuje v harmónii s ostatnými stavebnými materiálmi a so širokou škálou farieb a rôznych textúr ponúka mnoho alternatívnych štýlov, od rustikálnej udalosti až po súčasnosť budov mestského štýlu. Spolu s možnosťami voľby, ktorými sú vzor, farba malty a povrchová úprava, môže použitá tehla vytvoriť výrazný a mimoriadny dojem na krajinu.

Životný výkon

Či už lícová tehla alebo lícový pásik nám ponúkajú pocit stability. S našimi stále sa meniacimi poveternostnými podmienkami a najmä extrémy ako sú vysoké teploty či kruté zimy alebo záplavy, tehla je omnoho robustnejšia než mnoho iných materiálov a nepodlieha hnilobnému procesu, a hrdzi.

Tehlové steny sú odolné proti nárazu a dokážeme z nich vytvoriť budovy, ktoré poslúžia budúcim generáciám. Inertný materiál akým je hlinená lícová tehla neovplyvňujú živly ako sú voda, vietor alebo oheň a jej neoceniteľné izolačné vlastnosti nás ochránia pred zvukom z ulice či chladu zimných búrok.

Hlinená lícová tehla je pevná, stabilná a ma nízke nároky na údržbu, tieto vlastnosti zabezpečujú trvalú krásu a neznižujúcu sa vekom hodnotu budovy – tehla ponúka skutočnú dlhovekosť. Stačí sa len pozrieť späť v minulosti a môžeme vidieť, že tehla bola používaná už pred tisíc rokmi. Mnohé budovy alebo ich prvky stoja až dodnes, lícová tehla je jedným z mála naozaj vyskúšaných a overených materiálov, ktoré sú známe pre človeka.