Zameranie stavieb

Zameranie stavby a rozpočet

Určiť množstvo materiálu (lícových tehál, lícových pásikov, rohových pásikov, malty, lepidla, izolačného materiálu, kotiev, atď..) pre niektorých zákazníkov nie je jednoduché. Preto pre Vás túto službu poskytneme…
Okrem zamerania stavby Vám náš odborný technik poradí najvhodnejšie riešenie detailov a vypracuje cenovú ponuku. Pokiaľ máte Vaše podklady v elektronickej podobe, môžete ich poslať na náš email – bricktrade@bricktrade.sk

1V prípade záujmu Vám technik prinesie aj niekoľko vzoriek hotovej fasády, z ktorej si vyberiete najlepšiu kombináciu farieb pre Vašu fasádu…